ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BSC International

Bangkok, Thailand

0-2293-9000

ร่วมแบ่งปันน้ำใจไปกับโครงการเพื่อสังคม “คิงบริดจ์ ปันสุข” ​

แบ่งปันน้ำใจดูแลผู้คนในชุมชนและสร้างความสุข ช่วยเหลือสังคมด้วย “กล่องปันสุข”

ในวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมาทางทีม สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ ในเครือสหพัฒน์ ผู้พัฒนาโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 3 ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และ Thai Obayashi มอบ “กล่องปันสุข” ให้กับชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี​


โดยโครงการ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ มีความตั้งใจให้การแบ่งปันน้ำใจดูแลผู้คนในชุมชนและสร้างความสุข เป็นเหมือนพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างสังคมที่ดีต่อไป โครงการ “คิงบริดจ์ ปันสุข” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมด้วย “กล่องปันสุข” ส่งมอบความสุขด้วยอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้แก่ชุมชนที่อยู่รอบโครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ พระราม 3 และกระจายจุดแจกตามชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม ​

สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ เป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหพัฒน์ ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม คน และสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จึงมีการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘The Spirit of Synergy’ ที่เชื่อว่า การผสานรวมกัน จะก่อให้เกิดพลังและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ทำให้ธุรกิจ องค์กร สังคม เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน ​