ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BSC International

Bangkok, Thailand

0-2293-9000

ราชาอูชิโน มอบความอบอุ่นให้น้องๆที่ขาดแคลนในหน้าหนาว

ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดี มูลค่ากว่า 22,500 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยความใส่ใจและห่วงใยจากชาวราชาอูชิโนนี้ จึงได้ร่วมส่งมอบ #ผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดี มูลค่ากว่า 22,500 บาท ส่งตรงผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ไปยัง ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ #โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสร้อย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ราชาอูชิโน มอบความอบอุ่นให้น้องๆ ด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาเห็นถึง ความสำคัญด้านสุขภาพของน้องๆ นักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็นกว่ากรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในช่วงฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้รับผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และได้แจกจ่ายให้กับน้องๆ นักเรียนครบทุกคน

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด โรงงานผลิตและจำหน่ายผ้าขนหนูและสิ่งทอ ครอบคลุมทั้งกระบวนการทอ การย้อม การพิมพ์ การปัก ประสบกาณ์การผลิตมานานกว่า 50 ปี การันตีคุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น