ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BSC International

Bangkok, Thailand

0-2293-9000

Falles ทุกขวด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรไทย

ช่วยสร้างรายได้ และสร้างอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งต่อผู้บริโภค

เนื่องจากมะกรูดไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ไม่มีการเพาะปลูกแบบพืชแปลงใหญ่ เป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อาจจะมีการปลูกในทุกครัวเรือน อาจจะ 1-2 ต้น เท่านั้นเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

ดังนั้นการมองเห็นถึงคุณสมบัตินอกจากการประกอบอาหาร จึงมีการศึกษาและคิดค้นวิธีการสกัด น้ำมันหอมระเหย เพื่อให้ได้ผลผลิตของน้ำมันหอมระเหยที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นที่หอมสดชื่น ช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วง และมีความคงตัวในการรักษากลิ่นและสารสำคัญ เสมือนได้กลิ่นจากผลใหม่สดเสมอ

อีกทั้งได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกมะกรูดให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและชุมชน ทางภาคกลาง อาทิ อ่างทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุโขทัย และกาญจนบุรี เป็นต้น ทำให้เกิดเศษฐกิจหมุนเวียน รายได้ถึงเกษตรกร สร้างอาชีพที่ยั่งยืนในท้องถิ่น

สารสกัดมะกรูดใน Falles ทุกขวด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรไทย ในการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งต่อผู้บริโภค