ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BSC International

Bangkok, Thailand

0-2293-9000

Hi-Herb เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Hi-Herb มุ่งเน้นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า เพิ่มการรีไซเคิลและช่วยลดปริมาณของเสีย ลดผลกระทบ จากสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Circular Economy (Recycle Material)

ผลิตภัณฑ์ Hi-Herb ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดอัตราการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อให้ทั้งกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการนำวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง  เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ Hi-Herb ออกแบบตามแนวคิด Circular Economy (Recycled Material) สร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- กล่องยาสีฟัน Hi-Herb ออกแบบตามแนบคิด เป็นกล่องกระดาษไม่เคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถ recyclable ได้


- Plastic Dome สำหรับบรรจุภัณฑ์ Blister ของแปรงสีฟัน Hi-Herb ทำจาก 70% Recycled PET จากขวดน้ำดื่ม


ผลิตภัณฑ์ Hi-Herb ออกแบบตามแนวคิด สร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Circular Economy : Recycled material